Voorzitter Gerrit Groen(Rood Zwart Baflo): Meer mediaaandacht een stimulans voor de jeugd

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Voorzittersvisie

Gerrit Groen is de voorzitter van zaterdag vijfdeklasser Rood Zwart Baflo  en is in het seizoen 2011-2012 de eerste preses die meewerkt aan de rubriek voorzittersvisie meewerkt die ook dit seizoen een van de vaste rubrieken op www.puurvoetbalonline,nl zal zijn.

Gerrit Groen is de voorzitter van zaterdag vijfdeklasser Rood Zwart Baflo  en is in het seizoen 2011-2012 de eerste preses die meewerkt aan de rubriek voorzittersvisie meewerkt die ook dit seizoen een van de vaste rubrieken op www.puurvoetbalonline,nl zal zijn.

                                       gerrit_gbw_jan_2010

                                                    Gerrit Groen (voorzitter Rood Zwart Baflo)

Zou je in het kort een omschrijving van je eigen voetbalcarrière willen geven: Mijn voetbalcarrière is gestart op acht jarige leeftijd bij sv CSB te Baflo.We werden getraind door 1ste elftal spelers, door de goede trainingen werd er een basis gelegd voor een plezierige tijd in de jeugd met een aantal kampioenschappen als resultaat. Daarna heb ik ca. 12 jaar in het 2de seniorenteam gespeeld en tegelijkertijd op vrijdagavond aan zaalvoetbalcompetitie gedaan.  Tussentijds heb ik nog een tweetal jaren  bij de zustervereniging vv Marcia gespeeld en tot op heden ben ik nog steeds actief  bij Rood Zwart Baflo in het veteranenteam.

Een voorzitter van een voetbalclub moet zelf gevoetbald hebben:Volgens mij is het geen voorwaarde om een goede voorzitter te zijn. Het is natuurlijk mooi als je als voorzitter kennis van het spelletje hebt. Maar met de juiste vaardigheden kun je ook een voetbalclub voorzitten.

Zonder sponsorinkomsten hebben veel Amateurclubs in de toekomst  geen bestaansrecht meer: De amateurclubs hebben hun sponsors nodig om een aantal zaken goed in te vullen. Zonder deze inkomsten zouden er meer  middelen gevraagd worden van de leden en overheden .

Kantines zijn volgens veel van jouw collega’s lang genoeg open maar een enkeling heeft een andere mening .Wat is jouw mening in deze: Als basis moeten de openingstijden van de kantine  in het verlengde van de  clubactiviteiten liggen. Richtlijnen zoals aangegeven door de  KNVB kunnen in ’t algemeen goed gehanteerd worden. 

De KNVB maakt het clubs onnodig lastig met betrekking tot de regelgeving rond de velden en laat een waarnemer incognito op de sportparken lopen.Wat vind jij van deze werkwijze van de voetbalbond: Het is goed dat de KNVB de clubs erop wijst welke regels er gelden om het  reilen en zeilen bij een club in goede banen te leiden. Maar de verantwoording moet bij de leden en de club liggen.Ik zie de KNVB niet als handhaver voor regelgeving rond de velden en kantines, KNVB gelden dienen ingezet te worden op basis van voetbalsport.

Het betaalde voetbal, met veel clubs in zwaar weer, pleegt een te grote aanslag op “ons” gemeenschapsgeld wat naar de amateurverenigingen toe niet langer te verkopen is: Clubs in het betaalde voetbal dienen een gezonde boekhouding na te streven zodat ze zichzelf in stand kunnen houden.Verder moet gemeenschapsgeld evenredig verdeeld worden.  Incidenteel moet een betaalde club aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgeld, het kan belangrijk zijn om de club vanwege een sociale functie in stand te houden. De betaalde club moet dan wel continuïteit waarborgen.

Veel verenigingen en trainers vinden maximaal drie seizoenen lang genoeg wat betreft een samenwerking, wat is jou mening hierin: Voor clubs als Rood Zwart  ben ik van mening dat na 2 á 3 jaren de chemie meestal is uitgewerkt. Maar je moet de periode ook afstemmen op de doelen die een vereniging nastreeft. Vereniging en spelers dienen bewust te zijn van de middelen die een club ter beschikking heeft.

Over tien jaar bezitten alle complexen minimaal een kunstgrasveld, is iets wat weinig van jou collega’s geloven. Deel jij die mening: Nee,  ik deel die mening niet, gezien gemeenten steeds meer gaan kijken naar onderhoudskosten en de intensiteit dat velden worden gebruikt. Kunstgrasvelden kunnen ook voor trainingen, andere sporten en scholen worden gebruikt. Als de kosten van kunstgrasvelden op een niveau komen dat overheden hier besparingen in terugvinden dan zullen er meer kunstgrasvelden bij komen.

Dat er in het amateurvoetbal op uitgebreide schaal betaald wordt is een bekend gegeven maar is op termijn funest voor het amateurvoetbal in zijn algemeen: Klopt, betalen bij amateurs moet beperkt worden tot de hoogste klassen binnen amateur voetbal.  Liefst alleen daar waar clubs een stap kunnen maken naar betaald voetbal.

Ik vind het jammer dat er in de media zoveel over randzaken wordt gesproken wat de charme van de voetbalsport niet ten goede komt: Volgens mij valt dat wel mee, ook randzaken horen vaak  bij een club en menigeen is vaak geïnteresseerd in details.  De charme van de voetbalsport  wordt meer bepaald door creatieve spelers en  aanvallend voetbal, voetbalsport moet niet te voorspelbaar zijn en saai worden.

In de media is te weinig aandacht voor  het lagere- en jeugdvoetbal naar mijn mening: Regionaal zou de media best wel meer aandacht kunnen geven aan jeugdvoetbal, of jeugdsport in het algemeen.  Kan bijdragen om sporten onder de jeugd te stimuleren.Gelukkig zie je bij verschillende verenigingen een actieve houding door wedstrijdverslagen van lagere-  en jeugdteams op de site te plaatsen . Regiokranten zouden hieruit kunnen putten, om  een verhaal met foto van een regiovereniging  te plaatsen.