Voorzittersvisie met Rob Sleurink (SC Loppersum ) )

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Voorzittersvisie

Rob Sleurink voorzitter van SC Loppersum is de achtste voorzitter die voor puurvoetbalonline zijn medewerking verleend aan deze rubriek
Rob Sleurink voorzitter van SC Loppersum is de achtste voorzitter die voor puurvoetbalonline zijn medewerking verleend aan deze rubriek.foto_rob_sleurink

In het kort wil ik graag een omschrijving van je eigen voetbalcarrière Ik heb tot mijn 16e gewoond in Wezep en gevoetbald bij WHC. Dit was en is nog steeds een grote club. Ik voetbalde daar altijd in de C2 of B2 en was net niet goed genoeg voor de 1e jeugdteams. Toen ik naar Loppersum verhuisde kwam ik bij de vv Loppersum in de A-junioren. Al snel kwam ik daarna bij de 1e selectie van de zondagvereniging. Vanaf mijn 17e jaar heb ik daarna in het 1e elftal van zowel de vv Loppersum als de SC Loppersum gevoetbald.Toen de fusie tussen vv Loppersum en LVC een feit was en SC Loppersum was opgericht zijn wij met een 6-tal "jonge" spelers overgegaan van de zondag naar de zaterdag, omdat de zaterdag het prestatieteam werd. Rond mijn 21e heb ik vervolgens een poosje in het regioteam gespeeld en heb ook nog een tweetal toernooien meegedaan met het provinciaal elftal van de afdeling Groningen. Tot mijn 35e heb ik vervolgens mijn wedstrijden in het 1e elftal gespeeld waarbij de laatste 5 jaar gekenmerkt werden door veelvuldige blessures en het steeds weer terugkomen in het 1e elftal.

De stellingen en vragen:

Een voorzitter van een voetbalclub moet zelf gevoetbald hebben. Het is natuurlijk mooi dat je begrijpt wat er onder de voetballers leeft. Iemand met een goed inlevingsvermogen en een luisterend oor kan wellicht zonder die ervaring maar het is denk wel een pre dat de voorzitter zelf gevoetbald heeft.

Zonder sponsorinkomsten hebben ook veel Amateurclubs geen bestaansrecht meer. Sponsorinkomsten zijn een wezenlijk onderdeel van de begroting. Je kunt hier dus ook kort over zijn: zonder de sponsorinkomsten kun je nietWil je dus ook als amateurclub vooruit boeren dan zul je dus de sponsor-club relatie heel serieus moeten nemen. Vaak zie je dat dit een ondergeschoven kindje is, niet eens door onwil maar meer door gebrek aan tijd en mensen. Wij zijn er binnen de club druk mee bezig om juist deze groep mensen de aandacht en informatie te geven die ze verdienen.

Kantine,s zijn volgens vele collega,s lang genoeg open maar een enkeling heeft een andere mening . Wat is jou mening in deze Ik denk ook dat de kantine lang genoeg open is. Ik hoor daar in ieder geval binnen de club geen klachten over.

De KNVB maakt het clubs onnodig lastig met betrekking tot de regelgeving rond de velden en laat een waarnemer incognito op de sportparken lopen. Meldt deze waarnemer na afloop ook Zo nee wat vindt je daarvan Soms meld een waarnemer zich en soms hoor (of lees) je pas na verloop van tijd dat er iemand is geweest. Ik kan me daar echter niet zo over opwinden. Ik vindt het veel belangrijker dat wij zelf, als club, vinden dat we de organisatie, de accommodatie en de velden goed voor elkaar hebben. Natuurlijk doe je dingen die door de KNVB zijn voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld het omheinen van het terras zodat de supporters hun (plastic) glaasje bier buiten kunnen nuttigen. Deze omheining plaats je dan ook om bij een eventuele controle geen boete te krijgen, terwijl je met elkaar eigenlijk vindt dat het wat overdreven is.

Het betaalde voetbal pleegt een te grote aanslag op gemeenschapsgeld wat naar de amateurverenigingen niet te verkopen is. Ik kan mij goed voorstellen dat wanneer je een amateurvereniging leidt in dezelfde plaats als bijvoorbeeld een laag geklasseerde eerstedivisieclub dat je daar dan zo over denkt. Vanuit SC Loppersum hebben we daar natuurlijk niet direct mee te maken.

Veel verenigingen en trainers vinden maximaal drie seizoenen lang genoeg wat betreft een samenwerking wat is jou mening hierin. Dat ligt geheel aan de situatie. Ik denk dat soms een kortere termijn al meer dan genoeg is en dat er soms ook een veel langer dienstverband kan bestaan. Hierin spelen heel veel factoren een rol. Daar is dus geen eenduidige mening over te geven, dat is altijd situatief. Wat mij betreft speelt niet de looptijd van het contract een rol bij het bepalen van het verlengen van het contract, maar andere factoren bepalen deze situatie.

Dat over tien jaar alle verenigingen minimaal een kunstgrasveld hebben gelooft niemand in van jou collega,s. Deel jij die mening ? Niet iedere vereniging heeft een kunstgrasveld over 10 jaar, dat is zeker. In mijn ogen kan het nog wel eens zo zijn dat in onze provincie het aantal verenigingen door de overbekende krimpscenario's drastisch zal verminderen. Clubs uit kleinere gemeenschappen zullen het steeds zwaarder krijgen om alle einden aan elkaar te knopen. Lokale overheden zullen steeds meer aanzetten tot zelfredzaamheid en zij zullen steeds minder financiële middelen bieden voor onderhoud van de velden en de gebouwen. Ik zie het zelfs nog wel gebeuren dat door lokale en/of provinciale overheden de gang naar grotere complexen ingezet gaat worden. Op deze complexen zal dan zeker ook een kunstgrasveld aanwezig zijn.

Dat er in het amateurvoetbal op uitgebreide schaal betaald wordt is een bekend gegeven maar is op termijn funest voor het amateurvoetbal Er wordt al betaald in het amateurvoetbal zolang als ik mij kan herinneren. Toen ik een jongetje van 8 a 9 jaar was (ongeveer 1975) ging ik altijd kijken naar het 1e van WHC. Stiekem ging je dan wel kijken in de gang van de kleedkamers, daar heb ik dan wel gezien dat een dikke mijnheer enveloppen gaf aan de spelers van het 1e elftal van WHC. Veel later ben ik pas gaan begrijpen dat daar waarschijnlijk een vergoeding in zat. Dat is nu dus meer 35 jaar geleden en ik heb echt niet het idee dat het amateurvoetbal in een treurige negatieve teneur zit. Met het versoberen van de sponsorcontracten zullen ook zeker de betalingen op amateurniveau versoberen, dat kan niet anders. Gaat het echter weer beter met de economie dan zul je dat daar ook weer merken.

De KNVB wil graag samen met de KBVB(België) het wereldkampioenschap voetbal in 2018 of 2022 organiseren wat ik van harte toejuich. Natuurlijk, als voetbalfan wil je toch dat zo'n groot evenement zich binnen je bereik gaat afspelen. En natuurlijk heb je ook je bedenkingen bij de kosten die met zo'n organisatie gepaard gaan en misschien ook wel bij de FIFA als organisatie in het bijzonder. De beeldvorming hieromtrent is toch enigszins negatief. Toch juich ik het initiatief toe en hoop ik dat het lukt om het WK naar Nederland en België te halen. Los van het sportieve is er zeker ook op economisch vlak veel te winnen.

 

Dat de KNVB clubs bondscontributie voor hun vrijwilligers laat betalen is een vreemde zaak De Wikepedia zegt over een vrijwilliger het volgende: Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.

Als je bovenstaande leest is het zeker onbegrijpelijk dat je mensen die vanuit de vrije wil, onbezoldigde werkzaamheden verrichten laat betalen voor hun sociale daad. Dat je mensen die op wat voor manier dan ook gebruik maken van beschikbaar gestelde faciliteiten, daar voor laat betalen, lijkt me niet meer dan een logische zaak. Mensen, die belangeloos meehelpen om die faciliteiten vorm te geven, contributie te laten betalen is op z'n zachts gezegd een vreemde zaak.