Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken huldigt groot aantal leden

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Prietpraat

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken huldigde op 23 maart tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering maar liefst elf leden omdat ze 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar lid zijn. Jacques d’Ancona is 60 jaar lid en Jan Niko de Boer 50 jaar. Naast de regen aan onderscheidingen werd er ook vergaderd waarbij het bestuur de beleidsvoornemens uit de doeken deed. De vereniging wil in 2015 onder andere van start gaan met het project videofeedback, waarbij scheidsrechters aan de hand van videobeelden van eigen wedstrijden zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast zet de vereniging in op nauw contact met de scheidsrechterscoördinatoren van voetbalverenigingen, mede met het oog op respect en fair play.
Tijdens de jaarvergadering op 23 maart werden, naast Jacques d’Ancona (Eelde) en Jan Niko de Boer (Haren) ook Bé Bultena (uit Bedum), Appie Zwerver (Onderdendam) en Henk Bijma (Haren) gehuldigd. Zij zijn al veertig jaar lid. Speldjes voor het 25-jarig jubileum werden uitgereikt aan Jan Swart (Noordwolde), Mebius Minnema (Groningen), Peter Kraan (Zwolle), Roelof Haas (Groningen), Fre Laanstra (Zuidhorn) en Jaap Pool (Glimmen).

 Het bestuur legde tijdens de vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook werden bestuur (ongewijzigd) en commissies benoemd. Het bestuur keek terug op een goed verenigingsjaar 2014, dat met ruim 200 leden werd afgesloten. Daarmee is het de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. Naast het project videofeedback en nauwer contact met scheidsrechterscoördinatoren van voetbalclubs, wil de scheidsrechtersvereniging in 2015 onder andere een  gerichte wervingsacties onder niet-lid zijnde scheidsrechters opzetten, de website www.covsgroningen.nl vernieuwen en blijvend aandacht vragen voor het belang van respect en fair play. De vereniging maakt zich zorgen over organisatorische ontwikkelingen binnen de KNVB. Het verplaatsen van het districtskantoor naar Zwolle en doorgevoerde bezuinigingen lijken ervoor te zorgen dat de bond verder van de individuele scheidsrechter af komt te staan en dat er bovendien op gebied van opleiding en scholing minder mogelijk is. De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken bestaat dit jaar 82 jaar en is met zo’n 200 leden de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. De vereniging is aangesloten bij de landelijke COVS-organisatie. De vereniging organiseert tweemaal per week trainingen voor scheidsrechters en daarnaast activiteiten op gebied van onder andere spelregels. Ook reikt de vereniging jaarlijks de fair play prijs uit aan de sportiefste vereniging in het werkgebied van de vereniging (groot deel van de provincie Groningen). Met www.covsgroningen.nl heeft de vereniging een zeer druk bezochte website.