Jannes Mulder benoemd tot erelid Groninger scheidsrechters

Geschreven door Marcel Bellinga. op . Geplaatst in Prietpraat

Jannes Mulder uit Groningen is op 15 april bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

 Jannes was 28 jaar lang actief als bestuurslid en vervulde daarnaast diverse andere functies voor de vereniging. Er werden verder diverse leden onderscheiden omdat ze al 25, 40, 50 of zelfs 55 jaar lid zijn. Tijdens de vergadering schetste voorzitter Robert van Dorst de belangrijkste beleidsvoornemens. Zo wil de vereniging de samenwerking met de KNVB en voetbalverenigingen intensiveren.

In totaal werd er voor 425 jaar aan jubilarissen gehuldigd. Naast het erelidmaatschap van Jannes werd Bé Bultena (Bedum) naar voren gehaald omdat hij al 55 jaar lid is. Dat geldt ook voor de afwezige Jan Niko de Boer (Haren). Gerard Helsma (Groningen), Joop Schokker (Groningen) en Tjarko Starke (Schildwolde) zijn al 50 jaar lid en voorzitter Robert van Dorst (Eelde) kreeg zelf de speld voor 40 jaar trouw lidmaatschap. Een 25 jarig jubileum werd gevierd door Alfons de Graaf (Groningen), Martin Schipper (Onnen) en Jacob Cleveringa (Baflo). Ook de afwezigen Freek Reitsema (Wirdum) en Mark Strijker (Hoogeveen) vieren dit jaar hun 25 jarig jubileum. Tot slot werd Bert Volders uit Bedum opnieuw gehuldigd als winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap.

Vanzelfsprekend werd er ook vergaderd door de bijna vijftig aanwezigen. Voorzitter van Dorst schetste onder het punt bestuursbeleid de belangrijkste voornemens voor de toekomst: interne rust en stabiliteit, intensiveren samenwerking met de KNVB, waar nodig vernieuwen van het aanbod aan activiteiten én het meer toenadering zoeken tot de voetbalverenigingen. Marcel Bellinga (voor een laatste termijn), Martin Schipper en Marc van der Haak werden herbenoemd in het bestuur.