Onderscheidingen Groninger scheidsrechtersvereniging voor Jan Regtop, Jan Ensing en Jannes Mulder

Geschreven door Marcel Bellinga op . Geplaatst in Prietpraat

Jan Regtop, Jan Ensing, Jannes Mulder en Geert Ellens  worden tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken onderscheiden voor hun lange staat van dienst in de voetbalarbitrage. Jan Regtop uit Assen wordt benoemd tot erelid van de vereniging, Jannes Mulder uit Groningen tot lid van verdienste. Jan Ensing uit Roden en Geert Ellens uit Groningen worden gehuldigd omdat ze al veertig jaar lid zijn. Bert Volders uit Bedum krijgt de Johan Roedersbokaal als spelregelkampioen van de vereniging.
Profielfoto van Scheidsrechtersvereniging Groningen e.o.
Jan Regtop is sinds 1 januari 2016 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. De in Assen woonachtige Regtop stapte over van COVS-vereniging Centraal Drenthe, die per 1 januari is opgeheven. Regtop heeft grote verdiensten voor de arbitrage in het algemeen en de COVS (Centrale Organisatie voor Voetbal Scheidsrechters) in het bijzonder. Hij werd al in 1947 lid en was van 1953 tot 1976 bestuurslid van COVS Centraal Drenthe. Ook voor COVS Noord, de KNVB afdeling Drenthe en KNVB Noord heeft hij tal van verdiensten op zijn naam staan. Als scheidsrechter reikte hij tot aan het betaalde voetbal. Regtop was erelid van Centraal Drenthe en na de opheffing van die club en zijn overstap naar Groningen en Omstreken willen de Groninger scheidsrechters zijn erelidmaatschap overnemen en bevestigen.  Jannes Mulder is dit jaar precies 25 jaar bestuurslid van Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Mulder is binnen het bestuur de grote regelneef, of het nu om een attentie bij een blessure gaat, het aanstellen van scheidsrechters voor oefenduels en toernooien of het bezoeken van vergaderingen van andere verenigingen. Naast zijn vele werk voor de Groninger scheidsrechters is de stadjer ook rapporteur voor de KNVB en gastheer voor de media bij thuiswedstrijden van FC Groningen. In het verleden was hij als scheidsrechter actief in de top van het zaterdagvoetbal. Jan Ensing uit Roden, nog altijd voorzitter van COVS district Noord, is ook per 1 januari jl. overgestapt van COVS Centraal Drenthe naar Groningen en Omstreken en nu precies veertig jaar COVS-lid. Dat geldt ook voor Geert Ellens uit Groningen. De oud-scheidsrechter is nog altijd rapporteur. Verder werd Bert Volders uit Bedum als spelregelkampioen gehuldigd. En verder stond de vereniging even stil bij de prestaties van het eigen voetbalteam. Tot slot wordt er op gepaste wijze afscheid genomen van Evert IJspeert, die na ruim zes jaar het bestuur verlaat. Hij blijft overigens wel actief voor de vereniging. De onderscheidingen zijn het hoogtepunt van de jaarlijkse ledenvergadering van de scheidsrechtersvereniging. Uiteraard wordt er ook vergaderd en legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015. Belangrijkste speerpunten voor 2016 zijn een goede belangenbehartiging voor de voetbalarbitrage, het verder uitbouwen van het project videofeedback, een goede organisatie van het NK veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen (op 11 juni op sportpark Corpus den Hoorn), het bij voetbalverenigingen blijvend aandacht vragen voor het thema fair play en respect en het zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds is voor 2016 partner van de Groninger scheidsrechters. Onder het motto 'Niemand buitenspel' tracht de vereniging met verschillende activiteiten zoveel mogelijk geld voor sporters met een handicap in te zamelen. De scheidsrechtersvereniging zal in 2016 ook nadrukkelijk de ontwikkelingen op gebied van de arbitrage volgen, waarbij de invoering van de nieuwe scheidsrechterspiramide, de ontwikkeling van een nieuw rapportagesysteem en de samenvoeging van KNVB-districten Noord en Oost speciale aandacht krijgen. De vereniging maakt zich zorgen over de gevolgen voor de individuele scheidsrechter. Voorzitter Robert van Dorst: 'de KNVB lijkt op grotere afstand van de belevingswereld te komen te staan en tegelijk een aantal grote veranderingen voor scheidsrechters door te voeren. Het is zaak daarbij de belangen en beleving van de scheidsrechter in de regio niet uit het oog te verliezen.'