Gemeente Het Hogeland maakt zich hard voor MFA Bedum

Geschreven door Saffira Rijkee op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Tijdens een informatiebijeenkomst over de voorgenomen multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportcomplex van Bedum, gaven de verantwoordelijke wethouders van gemeente Het Hogeland aan zeer enthousiast te zijn over het plan en zich er hard voor te willen maken.
mfabe
Tijdens een informatie- en inspraakbijeenkomst afgelopen maandagavond in het Trefcentrum in Bedum, zetten de initiatiefnemers van Stichting Ontwikkeling MFA Bedum voor een zaal vol geïnteresseerden uiteen wat hun plan is en wat de vorderingen tot nu toe zijn. In de MFA kunnen verschillende Bedumer verenigingen en organisaties terecht en krijgt voetbalclub SV Bedum een modern onderkomen. Daarnaast zal de MFA fungeren als dorpshuis voor alle Bedumers en komen er onder andere een kinderdagverblijf, cardiologische praktijk, fysiotherapiepraktijk en een fitnesscentrum. Ook zal worden samengewerkt met onder meer de zorginstellingen ’s Heeren Loo Opmaat en Golden Raand. Doel is een gebouw neer te zetten wat een meerwaarde heeft voor het hele dorp en waarmee de leefbaarheid in Bedum wordt vergroot.

Vergevorderd

Al sinds mei 2016 werkt Stichting Ontwikkeling MFA Bedum naar een MFA voor Bedum toe. De plannen zijn vergevorderd: een schetsontwerp voor het gebouw is klaar, een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd door ICS adviseurs en afgelopen zomer werd met tien partijen een intentieovereenkomst tot samenwerking getekend. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Bedum gaf nog net voor ze opging in gemeente Het Hogeland een voorbereidingssubsidie vrij van 119.000 euro, omdat ze zeer enthousiast was over wat de MFA voor Bedum kan betekenen. De financiering van de MFA is echter nog niet rond. Het nieuwe gebouw zal ruim vijf miljoen euro gaan kosten. Van de gemeente wordt volgens het haalbaarheidsonderzoek een bijdrage gevraagd voor het ‘maatschappelijk deel sport’. Voor de verdere financiering wordt deels een gemeentegarantie gevraagd en is de verwachting dat een aanzienlijk deel door subsidies kan worden gedekt. Energiecoöperatie Duurzaam Bedum gaat een belangrijke rol spelen in de vorm van een jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de MFA.

Realisatie

Twee wethouders van gemeente Het Hogeland, Kristel Rutgers en Harmannus Blok, waren aanwezig op de informatieavond. Beiden spraken lovende woorden richting de initiatiefnemers van de MFA. Kristel Rutgers vertelde dat de MFA het enige burgerinitiatief is dat in het coalitieakkoord van gemeente Het Hogeland als groot project is opgenomen en waarvoor twee wethouders en een projectleider zijn aangewezen. Harmannus Blok: “We hebben dit project als gemeente omarmd, want het is goed voor Bedum. Maar nu moet het nog gerealiseerd worden. Een bestemmingsplan moet opgesteld worden en daarvoor moeten onderzoeken worden gedaan. En we moeten in de begroting van de gemeente ruimte vinden. Wij garanderen dat wij ons keihard maken voor deze MFA”.

Blok schetst een globale planning voor de realisering van de MFA. Dit jaar wordt het plan voor de MFA samen met de initiatiefnemers vervolmaakt, moet besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden en geld gevonden worden. In 2020 worden vervolgens de benodigde procedures doorlopen. Blok: “In 2021 moet dan kunnen worden begonnen met de bouw. Daar gaan we ons hard voor maken”.

Oproep aan alle Bedumers

Bezoekers van de informatieavond in het Trefcentrum werd gevraagd actief mee te denken over de realisering van de MFA. Stichting Ontwikkeling MFA Bedum roept alle Bedumers op om mee te denken, zich aan te melden voor één van de werkgroepen of op een andere manier een bijdrage te leveren. Vincent Geerling, woordvoerder van de stichting: “We hebben meer handen nodig. We willen dit samen met inwoners realiseren, zodat de MFA van ons allemaal wordt. Dus heeft u ideeën of wilt u helpen, dan horen we graag van u!”