Jan-Jurjen Timmer: Jeugdopleiding de basis van SV Bedum

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Op 23 november 2018 werd Jan-Jurjen Timmer gekozen tot voorzitter van SV Bedum. Een taak waar hij eind 2017 ook al voor benaderd werd maar waar de in Stedum geboren maar sinds 2012 in Bedum woonachtige Timmer toen de tijd nog niet voor had.
jjt
Bron: Ommelander Courant Foto Herman Spier Bedum


,,Samen met mijn gezin ben ik in 2012 in Bedum komen wonen. In Stedum was ik lid, en wat ik trouwens nog steeds ben, van de Wielerclub ‘Oet Steem’. Ik zag dat er ook in Bedum veel wielrenners actief waren maar dat er geen wielervereniging was. Ik kwam al snel in contact met Menco Slager en toen ontstond het idee om ook in Bedum een wielervereniging op te richten. Ik werd uiteraard bestuurslid maar er werd direct een rooster gemaakt wie en wanneer zou aftreden. Zo was ik in 2017 aftredend en niet herkiesbaar. Waarschijnlijk had men daar binnen de voetbalvereniging lucht van gekregen want in het najaar van 20 17 werd ik benaderd of ik voorzitter van SV Bedum wilde worden. Omdat ik ook penningmeester van de stichting Lichtweek Bedum ben heb ik toen de boot eerst afgehouden omdat ik het ook verder druk had. Maar in het voorjaar van 2018 kwam men terug met de vraag of ik toch voorzitter wilde worden. Omdat ik qua tijd meer ruimte had gekregen besloot ik om eerst eens bij een aantal bestuursvergaderingen aan te schuiven. Want voordat ik eventueel positief op het verzoek zou reageren wilde ik SV Bedum wel beter leren kennen. Ik moet zeggen, direct vanaf het begin was ik positief verrast over hoe de vereniging alles op de rit had staan. Dat zorgde dat ik na de zomer de vergaderingen frequenter ben gaan bezoeken omdat ik ondertussen kenbaar had gemaakt dat ik eventueel wel de nieuwe voorzitter van SV Bedum wilde worden.” Een voorzitterschap wat op 23 november tijdens de jaarlijkse ledenvergadering officieel werd waarbij Jan-Jurjen Timmer de voorzittershamer overnam van interim-voorzitter Martin Broekmans. ,,Toen ik eind 2017 liet weten qua tijd nog niet klaar te zijn voor een bestuursfunctie bood Martin aan om nog een jaar als preses van SV Bedum te fungeren. Ik denk eerlijk gezegd dat hij toen al een beetje voelde aankomen dat wanneer ik een paar maanden later meer tijd zou kunnen vrijmaken ik wel positief zou reageren, aldus de oud-Stedumer die nog altijd warme herinneringen bewaard  aan de voetbalvereniging uit zijn geboortedorp. ,,Na mijn periode als jeugdspeler speelde ik vooral in het tweede elftal. Ik deed weleens met het eerste team mee maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Stedum volg ik nu wat meer vanaf afstand en dan zie ik ze het als kleine vereniging niet gemakkelijk hebben. Dat geldt niet alleen voor Stedum maar voor de meeste kleine verenigingen. Wat dat betreft zou het verstandig zijn wanneer de kleinere clubs zouden gaan samenwerken al begrijp ik dat dit een lastig onderwerp is omdat de voetbalclub binnen veel dorpen het bindmiddel is. Ik weet als voorzitter van SV Bedum dat ik wat dat betreft gemakkelijk praten heb. Als een van de twee grote voetbalverenigingen binnen nu de gemeente Het Hogeland hebben wij een achttal seniorenteams, meerdere jeugdteams in alle leeftijdscategorieën, drie teams in het vrouwenvoetbal en voor zowel voor mannen en vrouwen is er de mogelijkheid om aan Walking Football deel te nemen. En daarnaast hebben we nog een aantal teams dat in de zaal uitkomt. Kortom, sportief gezien zijn we een bloeiende vereniging, verteld Timmer die vervolgens even wat uitgebreider ingaat op de plannen die men binnen de paarsen heeft wat betreft de jeugdopleiding. ,,Het investeren in onze jeugdopleiding is een belangrijk punt binnen onze vereniging. Wij willen onze eerste drie seniorenteams in de toekomst namelijk voeden met spelers uit de eigen jeugd. Wij hebben als bestuur die keuze gemaakt en daar staan we ook volledig achter. Je ziet het nu al bij onze eerste selectie. Die bestaat bijna alleen maar uit spelers uit de eigen opleiding en dat is wat we graag willen blijven zien.” Natuurlijk kent de 50-jarige Jan-Jurjen Timmer ook de verhalen dat de grotere verenigingen de talenten bij de kleinere clubs ‘wegzuigen’. ,,Natuurlijk hoor ik dat maar dat is onzin. Spelers, maar ook ouders, maken tegenwoordig sneller de keuze om naar een club met een betere jeugdopleiding over te stappen dan dat men dat vroeger deed. Ik begrijp dat wel maar wat inderdaad voor een kleine vereniging heel vervelend kan zijn.” Waar men binnen de SV Bedum dus duidelijke plannen heeft met zijn jeugdafdeling, er wordt op dit moment aan een nieuw jeugdbeleidsplan gewerkt vertelt Timmer, geldt dat ook voor de diverse commissies die binnen SV Bedum actief zijn. ,, Binnen SV Bedum zijn tal van commissies actief die onder de ‘paraplu’ van de totale begroting vallen. Maar misschien is het ook een idee om met een subbegroting te werken zodat iedere commissie zijn eigen begroting heeft. Over dat soort zaken wordt binnen het bestuur nagedacht en daardoor zijn er binnen SV Bedum dus mooie ontwikkelingen gaande.” Iets wat ook zeker geldt voor de plannen richting een Multifunctionele Accommodatie (MFA) die men graag in Bedum wil realiseren weet de kersverse voorzitter. ,, De plannen van de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum zijn duidelijk. Het mooie aan deze plannen is dat ze er binnen de politiek goed opstaan. Dat is bij een dergelijk proces enorm belangrijk. Binnen SV Bedum is iedereen er wel van overtuigd dat ons onderkomen niet alleen niet meer van deze tijd is maar ook dat het te klein is. Daar moet absoluut wat aan gebeuren en vandaar dat wij als voetbalclub blij zijn met de plannen van de stichting en de interesse vanuit de politiek. Via onze bestuursleden Andre van Haag en Vincent Geerling zijn wij als SV Bedum in de stichting vertegenwoordigd en dat is alleen maar goed. Want de SV Bedum wordt in principe wel de hoofdgebruiker van de Multifunctionele Accommodatie al zal er zeker ruimte zijn voor andere gebruikers.” verteld Jan-Jurjen Timmer waar duidelijk aan te zien is dat hij het als voorzitter van SV Bedum prima naar zijn zin heeft. ,, Dat is zeker waar. Het juiste gevoel wat ik tijdens mijn eerste bezoeken aan de bestuursvergaderingen al had is alleen maar toegenomen. Heel veel zaken lopen al goed en zaken waar wat aan te verbeteren valt wordt hard aan gewerkt om dat ook daadwerkelijk te verbeteren. Ik moet zeggen dat dit mij de nodige energie geeft om gemiddeld zeker tien uur per week met SV Bedum bezig te zijn. Zo ben ik met regelmaat op een trainingsavond aanwezig waarbij ik ook de lagere jeugdteams niet vergeet. Want dat zijn namelijk juist de teams waar je winst kunt halen. Want daar lopen misschien wel spelers rond die om wat voor reden nooit ‘ontdekt’ zijn. Dat is namelijk ook een aandachtspunt waar we winst op kunnen maken, scouten binnen je eigen vereniging. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn wanneer er personen zijn die als interne scout onze hoofdjeugdopleiding van informatie kunnen voorzien. Want Jelmer Meinardi kan als onze huidige hoofdopleiding nooit alle teams voldoende bekijken. Dat zijn aandachtspunten voor de toekomst waar we in mijn beleving iets mee moeten doen. En wat mij persoonlijk bezighoudt is dat ik het jammer vind dat de Wintercup deze winter niet wordt georganiseerd. Dat was een prima evenement waarbij door de jeugd in alle leeftijdscategorieën in diverse sporthallen en gymzalen werd gespeeld. Ik hoop echt dat dit eenmalig was en als verenigingen op het Hogeland moeten we dat evenement echt weer samen gaan oppakken,” aldus een duidelijke Jan-Jurjen die in alles laat blijken dat hij als voorzitter van een grote vereniging duidelijk begaan is met de kleine verenigingen in de regio. ,,Dat ben ik zeker. Want met alleen maar grote voetbalverenigingen zou in veel dorpen de leefbaarheid nog meer achteruitgaan maar wat, zo vrees ik echt, in de toekomst wel gaat gebeuren maar wat geen goede zaak is. Want SV Bedum mag dan groot zijn, ook wij spelen met heel veel plezier tegen teams uit onze eigen regio.”