Gerke Dijkstra: ‘De voetbalvereniging Eext is op alle fronten laagdrempelig

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Voor de 65-jarige Gerke Dijkstra komt er in oktober een einde aan zijn periode als voorzitter van de voetbalvereniging Eext. Dan heeft Dijkstra er in totaal vijf jaar opzitten en is het voor de geboren Fries tijd voor weer iets anders.
image 2018 07 28 1
 Bron: Oostermoer Foto: Dagmar Koster Zuidlaren

,,Dat ik na vijf jaar stop als voorzitter heeft als reden dat ik samen met penningmeester Marc Nijhof eigenlijk in 2019 aftredend ben. Maar om twee mensen binnen het dagelijks bestuur tegelijkertijd te vervangen is natuurlijk niet verstandig. Vandaar dat we in goed overleg hebben besloten dat ik dit jaar als voorzitter vertrek, vertelt Gerke Dijkstra in het gesprek dat plaatsvindt op een van houten zitjes op het prachtige complex van vijfdeklasser Eext. ,,Het complex is wel een beetje mijn stokpaardje. Dat moet er in mijn ogen altijd netjes bijliggen. Richting je tegenstanders en sponsoren kun je het namelijk niet verkopen dat het op je complex een haveloze toestand is. Want dan denkt iemand al snel van, het complex is een zootje dan zal het intern binnen de vereniging ook wel een rommeltje zijn. En dat beeld moet je te allen tijde willen voorkomen,” aldus Gerke Dijkstra die overigens zelf nooit heeft gevoetbald. ,,Ik kom uit de volleybalwereld en heb een groot aantal jaren voor V.C.O uit Oosterwolde gespeeld, vertelt de Fries die sinds 2011 in Eext woont maar in Oudemirdum is geboren. ,, Oudemirdum noemt men ook wel het groene hart van Gaasterland. Het gebied is daar echt bosrijk en het IJsselmeer is binnen wandelbereik.” Maar Gerke Dijkstra is sinds 2011 woonachtig in Eext en waar hij via zijn stiefzoon Alex Martens in contact kwam met de plaatselijke voetbalvereniging. ,,Je bent natuurlijk geïnteresseerd in de verrichtingen van in dit geval je stiefzoon en van het een kwam het ander. Want in 2013 werd ik vanuit het bestuur benaderd of ik voorzitter van de voetbalvereniging wilde worden. Omdat ik toen nog betrekkelijk nieuw was binnen de gemeenschap hier in Eext en eigenlijk geen voetbalachtergrond had heb ik eerst een aantal bestuursvergaderingen bezocht. Wat mij toen direct opviel was dat wanneer ik de taak van voorzitter op mij zou neem ik ‘strenger’ qua aanvangstijd van de bestuursvergaderingen zou moeten zijn. Bij mij is 19.30 uur ook echt 19.30 uur en geen kwartier later. Maar misschien komt dat ook wel door mijn eerdere werkzaamheden dat ik op dat punt geen concessies doe. Ik ben in mijn werkzame leven politiefunctionaris geweest. Dat was geen baan waar het plannen van je werkzaamheden maar wat uit de losse pols kon gebeuren,” aldus een duidelijke voorzitter die, terwijl zijn ogen over het complex dwalen, opeens vertelt over een vaste groep vrijwilligers. ,,We hebben binnen Eext een groep van acht tot tien vrijwilligers die iedere dinsdagochtend op het complex te vinden zijn. Die zorgen er samen voor dat het complex er voor ieder weekend weer prima onderhouden bijligt. Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel erg blij mee maar wat natuurlijk ook geldt voor onze overige vrijwilligers binnen de club. We zijn als vv Eext geen heel erg grote vereniging maar we hebben onze zaakjes als vijfdeklasser wel goed op orde.” Wanneer het woord vijfdeklasser valt gaan we opeens terug in de tijd en komt het duel Eext-Pesse van donderdag 26 mei 2016 ter sprake. Een duel waarin Eext met een voorsprong van 2-0 de extra tijd inging maar na veertien minuten aan blessuretijd en een verlenging uiteindelijk het nacompetitieduel met 2-4 verloor. Wanneer Gerke Dijkstra aan die bewuste avond terugdenkt, komen de beelden moeiteloos weer bovendrijven. Beelden van zwaar teleurgestelde spelers, stafleden en zeker ook de supporters. ,,Het was die avond maar goed dat we binnen het bestuur alles in de hand hadden. Want de emoties gierden figuurlijk over ons sportpark heen. Er waren er die de arbiter graag even hadden willen vertellen wat ze van hem vonden. Gelukkig is het niet geëscaleerd maar er is wel een brief naar de KNVB gegaan met het verzoek om deze man nooit weer een duel van Eext te laten leiden, vertelt de over een paar maanden afscheid nemende voorzitter en die die nog even verder over een wel heel erg bizar duel. ,,Het verlies tegen Pesse heeft uiteindelijk wel zijn weerslag op de gehele vereniging gehad. We hadden graag de stap naar de vierde klasse gemaakt want dat dan kom je sportief toch weer op een wat hoger niveau. Dat is voor de hele vereniging goed want dat zorgt ook dat nieuwe aanwas zich sneller komt melden bij een club die weer in de lift zit, aldus Dijkstra die wat dat laatste betreft met een duidelijke opmerking komt. ,, De leerkrachten van de basisschool komen niet uit Eext en hebben dus geen binding met de voetbalclub. Eerder was er een gymleraar die de sport, en dus ook de voetbalclub, wat meer onder de aandacht bracht. Dat is nu niet meer het geval en dat is jammer. De jeugd moet wat dat betreft veel meer gestimuleerd worden dan vroeger het geval was. Maar dat geldt ook voor het trainen van onze jeugdteams. Als voetbalvereniging faciliteren wij bijvoorbeeld het volgen van een trainerscursus voor het trainen van een jeugdteam. Maar daar geldt ook voor dat men het ook moet willen. Je kunt wel personen naar een cursus sturen maar daar verbindt je dan ook een bepaalde verplichting aan, is de voorzitter van de v.v. Eext duidelijk. Een voorzitter die ondertussen in zijn bijna vijf jaar als voorzitter al vier keer een sollicitatieronde voor een hoofdtrainer heeft meegemaakt. ,,Eigenlijk is dat teveel maar soms lopen zaken zo. Ik weet nog goed dat bij de eerste keer dat ik daar als voorzitter bij betrokken was ik direct voor de eerste kandidaat koos. Dat was Raymond Middel. Die paste helemaal in mijn plaatje van hoe ik een trainer zag. Een prima trainer maar ook als persoon zeer plezierig. Ik vond het ook echt jammer dat hij na twee seizoenen vertrok. En eigenlijk had Raymond na die catastrofe tegen Pesse nog een jaar moeten blijven. Dan had hij zich samen met de groep kunnen revancheren. Maar ik vond het ook jammer dat de persoon Raymond Middel vertrok want hij had een goede vriend van mij kunnen zijn. “ Wanneer het vervolgens gaat over de sportieve prestaties van het vlaggenschip is de voorzitter ook duidelijk. ,,We wonnen aan het begin van het seizoen onze eerste wedstrijd uit bij Kloosterburen met 10-2. Dan denk je echt dat het weleens een mooi seizoen kan gaan worden. Maar helaas, niets was minder waar. Het werd een heel slecht seizoen waarin we wel heel erg ver zijn teruggevallen en uiteindelijk onderin de middenmoot zijn geëindigd. En dat is iets wat in mijn ogen nooit had mogen gebeuren. Wat dat betreft moet de spelersgroep zich afvragen of men er wel echt alles aan gedaan heeft om er een mooi seizoen van te maken. Ik ben geen voorzitter die zich bemoeit met voetbaltechnische zaken maar in mijn beleving had er meer ingezeten.” Maar terugkijkend op zijn bijna vijfjarige periode als voorzitter overheerst bij Gerke Dijkstra toch de trots dat Eext een gezonde vereniging is. ,,We kunnen bijvoorbeeld door de vijftig zonnepanelen op het dak van onze kantine en kleedkamers de contributie laag houden. We zijn als voetbalclub dus laagdrempelig. Niet alleen qua contributie maar ook hoe wij binnen Eext omgaan met elkaar. We zijn een vereniging waar ruimte is voor gezelligheid, en wat heel belangrijk is, maar waar we hopen dat we de komende jaren ook sportief weer een stap voorwaarts kunnen zetten, besluit de in oktober afscheidnemende voorzitter het interview. Een voorzitter waar nog geen vervanger voor is gevonden. ,,Men is druk bezig maar daar bemoei ik mij niet mee. Ik blijf ook niet aan als interim want dan weet je wat er gebeurt. Wat dat betreft is mijn verhaal duidelijk, na vijf mooie jaren als voorzitter van de v.v. Eext is het nu weer tijd voor iets anders. Zo maak ik onderdeel uit van een werkgroep, die vanuit Dorpsbelangen is samengesteld, die glasvezel wil gaan realiseren in Eext. Dat is op dit moment nogal actueel dus wat dat betreft heb ik nog voldoende te doen.”