Wie is de volgende …..

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Columns

Dat het voor veel verenigingen steeds lastiger wordt om spelers van hun eerste elftal binnenboord te houden weten ze bij Hunsingo, Warffum en SV Bedum van. Alle drie de verenigingen hadden echter nog wat ‘wisselgeld’ achter de hand wat niet geldt voor Godlinze dat zoals het er nu naar uitziet volgend seizoen niet meer zal terugkeren in het standaardvoetbal.
Johan Staal
Het gonsde al een groot aantal weken van geruchten rond de voetbalvereniging Godlinze. De wildste verhalen gingen er rond en niets van alles was de waarheid. Steeds vaker werd mij de vraag gesteld of ik iets over Godlinze kon vertellen m.b.t een nieuwe trainer of dat ik iets wist of  de club volgend seizoen nog in het standaardvoetbal zou uitkomen. Ik had uitspraken kunnen doen maar dat was niet de afspraak die ik had gemaakt met het bestuur van Godlinze. Een afspraak van, wil je even wachten met nieuws naar buiten brengen tot we alles helder hebben. Die duidelijkheid kwam er maandag 16 maart toen een e- mail van Godlinze -voorzitter Koert Stulp aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Een mail die ook bij de redactie van de Ommelander Courant binnenkwam waar in de donderdageditie uitgebreid aandacht aan werd besteed. In het artikel viel te lezen dat er op 25 maart twee opties aan de leden voorgelegd zullen worden:
De eerste optie is: Opheffen van de vereniging
De tweede optie is: Met een elftal doorgaan en dan uitkomend in de standaard 5e klasse of reserve 5e klasse.
Duidelijke taal dus vanuit Godlinze waar het voortbestaan van de voetbalclub dus in gevaar dreigt te komen. ‘Godlinze’ staat echter niet op zich want steeds vaker hoor je geluiden dat voetbalverenigingen in de provincie het steeds lastiger krijgen. Spelers verhuizen eerder naar de stad wanneer ze daar studeren waar ze al snel door clubs uit of in de directe nabijheid van de stad benaderd worden om daar te komen spelen. Niet dat dit op Godlinze van toepassing is maar wel op andere verenigingen in de provincie. Dat betekent dat die verenigingen het lastig gaan krijgen om op niveau te kunnen blijven presteren. Door de sociale media zijn veel grenzen vervaagd en dorpsgrenzen al helemaal. Vroeger had je er vaak geen notie van hoe je directe tegenstander precies heette en laat staan dat je wist wanneer hij jarig was. Dat is nu allemaal anders want nu gaan spelers van verschillende clubs met elkaar op vakantie en worden er steeds vaker ‘vriendenteams’ gevormd waar men op recreatief niveau gaat lopen voetballen.
Dat laatste werd deze week door een clubbestuurder nog als een gevaarlijke genoemd. Dat klopt helemaal want we hoeven elkaar niets wijs te maken, over vijf jaar spelen er in de provincie Groningen duidelijk minder verenigingen met een team in de standaardklasse dan nu het geval is.
Maar het verhaal Godlinze is helder als je de mail van voorzitter Koert Stulp goed leest. Als het gevoel bij een bestuur leeft dat het draagvlak sterk afneemt moet je misschien tot het besluit komen om de club maar van het toneel te laten verdwijnen. Zo ver is het nog niet in Godlinze maar de kans dat dit gaat gebeuren is wel degelijk aanwezig. Iets wat jammer zou zijn omdat wat alles wat uit een dorp verdwijnt bijna nooit meer terugkomt. Er zijn uitzonderingen zoals in Zoutkamp waar Zeester als zelfstandige vereniging weer verder ging. Dat laatste zit er in Godlinze echter niet in omdat de ‘Glinzers’ niet over een jeugdafdeling beschikken en het daardoor van spelers die van buitenaf komen moet hebben. Iedereen weet dat zoiets op termijn geen oplossing is en wanneer er dan geen jeugdspelers voorradig zijn dan houdt het op een gegeven moment op. Vandaar ook de kreet, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst maar wanneer die steeds eerder naar elders vertrekken dreigt voor nog veel meer verenigingen in de provincie het ‘Godlinze-scenario’.