Mijn mening: Een fusie is geen garantie voor succes...

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Columns

De laatste jaren is fusie het woord wat je steeds vaker hoort in voetballand wonderland. Want steeds meer verenigingen besluiten om samen sterker te worden in een wereld waarin diverse verenigingen steeds meer moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.
JOHANNN

Een fusie tussen twee of meerdere voetbalverenigingen is van alle tijden want waar zijn ze gebleven verenigingen zoals Astrea, Hellas VC en GCSV. Drie verenigingen in de stad Groningen die al jaren niet meer bestaan maar zo heerlijk hun eigen identiteit hadden.

Dit jaar verdwenen in Bedum CVVB en v.v. Bedum van het toneel en kwam er een SV. Bedum voor terug. Blauw en het rood werden ingeruild voor het paars al laat het nog even op zich wachten tot iedereen in Bedum in de nieuwe kleur rondloopt. In 2009 deden Zoutkamp en Ulrum het anders want daar was het wel, hoppa we gaan verder in het blauw en zeggen het wit/rood van Zeester en het groen/wit van UVV’70 vaarwel.

Volgend seizoen gaat men in Delfzijl afscheid nemen van Neptunia en Eems Boys en komt NEC daarvoor in de plaats. Dat er in Appingedam misschien ook al plannen zijn om tot een fusie te komen tussen Appingedam en De Pelikanen zijn berichten die je in de wandelgangen hoort maar toch, waar het rookt is ook vuur. In Leek besloot men bij Tolbert en Leek Rodenburg dat er wat moest gebeuren omdat beide verenigingen als zelfstandige voetbalclub op sterven na dood waren zodat er met ingang van het seizoen 2013-2014 verder gevoetbald werd onder de naam v.v. TLC. Winsum is ook een dorp waar een fusie leeft want ook daar denken VIBOA en Hunsingo dat ze samen sterker zijn wat betekent dat we ook daar binnen een paar jaar misschien wel een fusie kunnen verwachten.

Er is altijd veel enthousiasme rond een komende fusie waarbij de aanstaande problemen redelijk worden gebagatelliseerd. Problemen die er zijn worden (te)vaak niet als zodanig door iedereen als zodanig benoemd tot de problemen er echt komen.

Want als we de sociale media een beetje volgen, en ook verder je oren en ogen goed gebruikt, dan weet je dat een fusie bepaald geen garantie voor succes is. Vorige week hoorde ik een uitspraak, voordat een fusie volledig is afgerond doordat alle problemen zijn opgelost ben je vijftien jaar verder. Een opmerking die stof tot nadenken gaf. Ik kon mij wel vinden in die uitspraak want we hoeven niet om de hete brij heen te breien, door de sociale media blijft namelijk bijna niets meer geheim, binnen de op 1-7-2009 opgerichte fusieclub VVSV’09 is er op dit moment, stront aan de knikker’. Het precieze zal na 25 november, als de jaarvergadering van VVSV’099 heeft plaats gevonden, bekend worden gemaakt maar dat het niet lekker loopt tussen de dorpen Ulrum en Zoutkamp als het gaat over het te voeren beleid binnen de voetbalclub mag duidelijk zijn. Er zijn alleen maar verliezers is een kreet die daarbij veelvuldig gehoord wordt en dat zal ongetwijfeld zo zijn want in Zoutkamp en Ulrum zal het niet de bedoeling zijn geweest om de boel te laten ontploffen maar wat nu wel heel dicht bij aan het komen is.

Gisteren kreeg ik de presentatiegids van v.v. TLC toegestuurd. Een mooi gebaar van een jonge vereniging die begrijpt dat je elkaar ook in de wereld van het amateurvoetbal nodig bent. In de prestatiegids kwamen diverse personen die binnen TLC actief zijn aan het woord waaronder de hoofdtrainer van TLC-zondag 1, Gert Slomp. De hoofdtrainer noemde dat er nog veel moest gebeuren in Leek omdat emotie toch wel een grote rol speelt. Dat is een absolute waarheid waar men in Zoutkamp en Ulrum al tegenaan is gelopen en waar, en daar hoef je de universiteit niet voor te hebben doorlopen, men ook in Bedum en Delfzijl, en misschien Winsum en Appingedam, mee te maken gaat krijgen. Twee fuserende stromingen, wat twee clubs zijn, kunnen namelijk voor onderlinge irritatie zorgen want wat dat betreft is het net als in een relatie. Als jij denkt dat alleen jouw wijsheid het absolute evangelie is dan zit je goed fout.

Naast dat verenigingen soms plannen hebben om te fuseren is er nog een derde partij die een fusie soms van harte toejuicht en dat is de gemeente. Want nu worden nog alle verenigingen in de desbetreffende gemeente gesteund maar er is geen gemeentebestuur die diep in zijn hart niet van mening is dat er in hun gemeente teveel voetbalclubs zijn.

Als ik kijk naar de gemeente waar ik zelf woonachtig ben, de gemeente Winsum, dan zijn daar vijf voetbalverenigingen, Viboa, Hunsingo, Rood Zwart Baflo, SIOS en Ezinge. Dit gaat in de toekomst niet zo blijven want er komt ook iets aan in de vorm van gemeentelijke herindeling. Een gemeentelijke herindeling waar je, en of je nu een voetbalvereniging of bijvoorbeeld een volleybalvereniging bent, nooit beter van gaat worden. Dan moet je als vereniging misschien wel privatiseren wat een volgend probleem wordt want ook het vinden van vrijwilligers wordt steeds lastiger. Een, gebrek’ aan tijd zorgt er bij velen voor dat de kreet, laat een ander die meer tijd heeft het maar doen. Een fusie wordt daardoor ook een lastig verhaal want iedereen weet dat de vrijwilliger die vele uren in zijn of haar club steekt dat vaak niet op dezelfde wijze bij een fusieclub zal doen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar de geluiden die je hoort wijzen vaak wel in die richting. Daarom mag het woord fusie op dit moment wel een modewoord zijn binnen de voetbalwereld, een garantie voor succes is het duidelijk niet.