GECOMBINEERDE VOETBALAFDELINGEN

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Columns

GECOMBINEERDE VOETBALAFDELINGen

 
Vanmorgen tijdens mijn eerste ‘scrollmoment’ kwam ik onderstaand artikel tegen. Een artikel op de site van de KNVB met diverse opties voor clubs die het steeds moeilijker krijgen om zowel bij de jeugd als senioren met meerdere teams in competitieverband uit te komen. Het bijzondere is dat ik over dit onderwerp regelmatig mensen spreek. Dan praten we over dat wat onze ogen zien en oren horen. Dan hebben we het over het feit dat het amateurvoetbal op het door zo gekoesterde Hogeland, of moeten we al Hoogeland zeggen, zware tijden beleeft. Steeds meer verenigingen hebben het lastig om met meer dan twee seniorenteams in de competitie uit te komen en ook binnen de jeugdafdelingen wordt het er allemaal niet beter op. Daarom is onderstaand artikel ook interessant wat ik op de KNVB en waar ik als vereniging zeker over zou gaan nadenken.

je profielfoto
Het kan voorkomen dat een vereniging net niet genoeg spelers heeft om een team compleet te maken. Een goede reden om eens te kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen met een vereniging in de buurt.
Bij een samenwerking op dit gebied blijven de leden lid van de eigen vereniging, maar kunnen ze voor de gelegenheid uitkomen voor een ander team. Via een collectief verleende dispensatie worden de spelers speelgerechtigd gemaakt voor de samenwerking.
Er zijn drie mogelijke vormen van samenwerking:

Optie 1: Samenwerken met combinatieteams voor categorie B (ST/team)
Spelers van meerdere verenigingen die niet ingedeeld kunnen worden, vormen samen een team. De samenwerking geldt voor het laagste team van een bepaalde leeftijdscategorie. Er dient een lijst te worden opgesteld met spelers die uitkomen in het kader van de samenwerking.
Optie 2: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere leeftijdscategorieën (ST/leeftijdscategorie)
Een andere mogelijkheid is om één of meerdere leeftijdscategorieën van twee verenigingen samen te voegen. Bijvoorbeeld JO15 van twee of meer clubs. Alle JO15-teams komen dan uit namens de samenwerkende verenigingen.
Ook de kwaliteit van de spelers kan worden verhoogd door de samenwerking.
Deze samenwerking komt niet alleen voort uit noodzaak om voldoende spelers voor één team beschikbaar te hebben. Ook de kwaliteit van de spelers kan worden verhoogd door de samenwerking. Zo kunnen zij elkaar beter maken. 
Optie 3: Samenwerking met een afdeling

Samenwerking met de gehele jeugdafdeling (SJO)
In dit geval worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd binnen een SJO. De verenigingen moeten een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en uiterlijk 15 mei ter goedkeuring voorleggen aan het districtssteunpunt. De samenwerking moet voor minimaal drie jaar worden aangegaan. De SJO zal als een zelfstandige ‘club’ worden behandeld, dus met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen clubkleuren enzovoort. De leden blijven echter lid van de Samenwerking met de gehele meiden- en vrouwenafdeling (SVO) 
Een vergelijkbaar alternatief met de SJO: alle meiden- en vrouwenteams van twee of meer verenigingen samenvoegen binnen één SVO. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de SJO. De SVO wordt gezien als een zelfstandige organisatie (dus met een eigen bestuur, clubkleuren en Sportlink-account). De leden blijven bij de eigen vereniging.
Samenwerking met de gehele seniorenafdeling (SSA) als voorloper op een fusie
De senioren van twee verenigingen willen gaan samenwerken, omdat ze ieder apart niet genoeg spelers van voldoende kwaliteit hebben. De fusiebesprekingen zijn dan al in gang gezet, de algemene ledenvergaderingen hebben hun goedkeuring verleend voor deze samenwerking. Juridisch kan dit niet meer op korte termijn geregeld worden. De senioren van twee verenigingen willen samenwerken, omdat ze ieder apart niet genoeg spelers van voldoende kwaliteit hebben.

Een SSA geeft de verenigingen de kans om toch al vast aan elkaar te “wennen” met elkaar samen te werken, zodat de verenigingen toch overleven en op korte termijn wel kunnen fuseren.