Een WhatsApp-groep lost het vrijwilligerstekort in het amateurvoetbal niet op.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Columns

De oproep van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee om mee te denken over initiatieven om het vrijwilligerstekort op te lossen, heeft geleid tot veel reacties. In zijn column van afgelopen dinsdag nodigde hij iedereen uit om in een WhatsApp-groep te sparren over het onderwerp. “Ik heb ontzettend veel reacties ontvangen”, zegt Jan Dirk van der Zee. “Binnen twee dagen zat de app-groep vol, met 150 aanmeldingen. We gaan daarom in april een sessie op de KNVB Campus organiseren, om samen over het vrijwilligerstekort te sparren. Het is een signaal dat er zoveel reacties zijn gekomen en het geeft nogmaals aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Ik kijk er naar uit om samen hier oplossingen voor te bedenken.” Voor betrokkenen volgt er nog meer informatie over deze sessie.

Column

“De plannen en ideeën die er nu leven om het vrijwilligerstekort op te lossen moeten naar een hoger plan”, schreef Jan Dirk van der Zee dinsdag in zijn column. “Met clubmensen én mensen van buiten, die fris en zonder geschiedenis naar kansen kijken. Via ons platform KNVB Assist neem ik graag het initiatief om als de sodemieter te werken aan de duurzame toekomst van onze voetbalclubs. Ook dat is de taak van de KNVB.”

je profielfoto
Wanneer je bovenstaande tekst leest dan weet je dat de redding nabij is. De WhatsApp-groep waar zich 150 ‘people’ voor hebben aangemeld gaat in april namelijk ‘sparren’ over het tekort aan vrijwilligers. Een tekort waar, als je de verhalen mag geloven, steeds meer voetbalverenigingen mee te maken krijgen. Steeds vaker hoor je dat verenigingen het steeds lastiger krijgen om mensen enthousiast te maken voor een vrijwilligerstaak. De belangrijkste oorzaak is dat velen het te druk hebben met andere dingen zoals werk, andere verplichtingen of er domweg geen zin in hebben om zich voor de voetbalvereniging in te spannen.

Maar directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee is een optimistische man. Doordat hij iedereen uitnodigde om via een WhatsApp-groep mee te praten over initiatieven hoe men het vrijwilligers tekort terug kan dringen denkt Jan Dirk dat het allemaal wel weer gaat goed komen met het vrijwilligerscorps binnen de voetbalverenigingen.

Een WhatsApp-groep wordt door velen gezien als de grootste vijand binnen het amateurvoetbal. Clubs waar teams niet compleet, of geen zin hebben, zeggen via WhatsApp af. Spelers waar de oma voor de vierde keer per jaar jarig is of die met hun vrouw/vriendin naar de IKEA moeten zeggen per WhatsApp af. En een WhatsApp –groep kan voor een negatieve sfeer in een team zorgen. Hoeveel WhatsApp-groepen zijn er niet waar de begeleiding van een team geen onderdeel van uitmaakt.

Nooit zal ik in een WhatsApp- groep gaan zitten en vandaar dat ik ook niet een van de 150 ‘people’ ben die zich geroepen voelt op met ‘JD te ‘sparren over een probleem, een tekort aan vrijwilligers’ en wat alleen maar groter wordt. Een probleem waar de KNVB mede schuldig aan is. Want leg je oor te luister en je hoort waar clubs tegenaan lopen wanneer ze in contact komen met de bond. De KNVB is een log instituut is dat wat je hoort en waar voorbeelden genoeg van zijn wat mensen irriteert. Dat zorgt voor een afname van vrijwilligers die daar op een gegeven moment klaar mee zijn. Neem de kantinevrijwilligers die omdat ze hart voor de club hebben op de gekste dagen, en tijden, in de kantine staan. Dit omdat een bond niets doet aan teams die, via WhatsApp, zich te pas en te onpas afmelden. Jan Dirk van der Zee wil het amateurvoetbal gaan redden met zijn WhatsApp-groep en dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat ‘JD’ eens wat meer met zijn ‘poten in de klei ‘ moet gaan staan i.p.v. zich bezighouden met een WhatsApp-groep die het vrijwilligerstekort in het amateurvoetbal echt niet gaat oplossen.